Over Marian Saarloos

“Je bestemming is nooit een plek, maar een nieuwe manier om dingen te zien.”          Henry Miller
Het heeft mij altijd geboeid om bezig te zijn met culturen en verhalen van mensen. Andere omgevingen maken mij bewust van grote schoonheid om ons heen. In mijn werk destijds als maatschappelijk werker ontdekte ik hoeveel waarde het heeft om echte en oprechte aandacht te hebben voor de ander, vaak in nood. Prachtig werk, al vond ik het toen als twintiger zwaar om elke dag geconfronteerd te worden met crisissituaties in jonge gezinnen en met de grenzen van mijn inzet. Deze ervaringen hebben mij er mede toe aangezet mijn eigen draagvlak als mens en zorgprofessional te verstevigen. De opleiding bij het Instituut voor Psychosynthese sloot aan bij bij mijn behoefte: mijzelf bekwamen in een visie op de mens. Deze psychologie leidt tot groter zelfbewustzijn, tot inzicht in onze taak in de wereld en tot het aanvaarden en begrijpen van onze tekortkomingen. Er groeide in deze opleiding onder de mede-studenten mildheid en ruimte voor de deuken die we allemaal oplopen onderweg. Door dit met elkaar te delen, in een veilige atmosfeer, kan helend werken.
In 2006 opende ik een eigen praktijk voor individuele begeleidingen. Daarnaast begon ik met groepen te werken in het HBO-onderwijs rond thema’s als communicatie, samenwerking, verbeelding, zingeving en ethiek. Ik ondervond nog eens hoe belangrijk aandacht voor personeel is, toen ik als interne coach in een zorginstelling werd aangesteld. Door zoveel verantwoordelijkheid te dragen voor een ander kan het moeilijk zijn om woorden te geven aan dat wat jou bezighoudt, belemmert of bang maakt.
Contact met andere collega’s, om uit te wisselen en van elkaar te leren, is essentieel voor mijn eigen onderhoud. En jaarlijks volg ik cursussen om vernieuwend te blijven in mijn aanpak. Mijn hart ligt bij het begeleiden van mensen die zelf mensen begeleiden, ik heb veel ontzag voor hun betrokkenheid bij de medemens. Mijn bijdrage aan hen bestaat uit het aanbieden van persoonlijke coaching en supervisie en uit trainingen en intervisie aan kleine groepen.
Psychosynthese-technieken zie ik als een vruchtbare manier om als mens meer in contact met jezelf te komen. Je leert je kwaliteiten te benutten en obstakels daarin een plaats te geven. Het leven krijgt een vorm die meer bij jou past. Het kan dan steeds duidelijker worden wat je behoefte is en wat je wilt verwerkelijken. Met name de Wil staat centraal omdat die wordt gezien als regisseur in ons leven.                                       Een professional die zich bewuster wordt van zijn of haar handelen zal ontdekken dat zin, betekenis en zelfkennis leiden tot niet alleen een persoonlijk maar ook een bezield leiderschap.

Psychosynthese

Deze vijf-jarige opleiding werkt met verschillende modellen en technieken. Het is een inspirerende manier om te kijken naar onszelf, onze relaties, ons werk en andere sociale structuren waarin wij ons dagelijks begeven. Het biedt de mogelijkheid om dieper contact met jezelf te maken, conflicten te verwerken, bewuste keuzes te maken, richting te geven aan je leven en te komen tot inzicht, creativiteit en vrijheid. Psychosynthese is een zelfstandige stroming waarin stimulering van zelfredzaamheid, via bewustwording, essentieel is.

Supervisie

Tijdens deze tweejarige opleiding heb ik geleerd hoe je een uitvoerende professional kunt begeleiden in zijn of haar (mensen)werk. Reflecteren en zelf antwoorden vinden op ethische dilemma’s die ze tegenkomen in hun werk met als doel nieuwe inzichten op te doen en beter te functioneren. 

Wandelgesprekken

Een aangename manier om in gesprek te raken met elkaar kan ook wandelend door een mooie omgeving. Vlak aan zee wonend ervaar ik strand en zee als helend. Deze vrije en dynamische vorm van coaching werkt als inspanning en ontspanning.

Zingeving en mentale training

Naast mijn werkzaamheden in de praktijk geef ik verschillende trainings- en cursusdagen. Aandacht voor zingeving en mentale training voor professionals draagt bij aan de verbetering van kwaliteit in het werk. Centraal staan vragen als: hoe geef je  zin aan het zorgproces van de ander? Hoe laat je de ander toe? Hoe vind jij de menselijke maat in de zorgrelatie? Wat is er nodig? Daarbij gaat het om zorgen voor jezelf, het team en samenwerking met de omgeving.

Wil jij samen met mij werken aan een oplossing voor jou?


Marian is ruimdenkend en diepgaand. Ik voelde me door haar echt gezien in mijn kern. Ook bood ze mij genoeg veiligheid om woorden geven aan problemen, waar ik al een tijd mee rondliep; zaken die heel gevoelig lagen, juist op het vlak van vertrouwen in andere mensen. Het luchtte enorm op om er met haar over te praten en me begrepen te voelen.
Verder heeft het me ook geholpen dat ze me aanspoorde om me over dit onderwerp meer te uiten, door te tekenen en spontaan erover te schrijven. Dat gaf ook een heel ander meeromvattend perspectief op de zaken, alsof het verstandelijk begrijpen en het voelen meer samenkwamen.

 

L, 55 jaar

creatief zorgprofessional