Word de leider van jouw leven

Doe dat op je eigen wijze
9

Je wilt je grenzen aangeven

je bent een toegewijde professional maar krijg daar weinig erkenning voor;
je hebt burn-out klachten;
je ziet geen oplossingen voor bestaande problemen wat je eerder makkelijk af ging;
je drijfveren zijn ver van je afgedreven;
9

Je wilt je kwaliteiten inzetten en laten zien

je hebt geen zicht meer op je rol en functie;
wie ben ik? waarvoor en waartoe doe ik het allemaal?
je communicatie verloopt anders dan jij zou willen;
je wilt graag een duurzame afstemming op wat belangrijk is in leven en werk;
9

Je wilt zinvol bezig zijn

de ambitie om besluiten te nemen die leiden tot het bereiken van gestelde doelen.

Stem geven aan wat binnenin roept 

Hoe ziet jouw wereld eruit als je in contact bent met jezelf en je gaat zeggen wat je wenst te zeggen? Dit betekent dat je bewust aanvoelt wanneer je grens is bereikt en je de woorden weet te vinden op het juiste moment.
Hoe ziet jouw wereld eruit zodra jouw energie vrijkomt en er ruimte ontstaat voor inzicht en uitzicht? En de grenzen tussen binnenwereld en buitenwereld lijken weg te vallen? Wanneer je gaat leven naar wat je zelf wilt, dan kan dit grote gevolgen hebben voor keuzes die je ook in je werk maakt. Misschien valt de keuze dan op verantwoordelijkheden die werkelijk bij je passen.
Stel je voor dat er vervolgens ruimte komt om je talenten in te zetten die er voor zorgen dat je gezien wordt in wie en wat je ten diepste bent.
En stel je voor dat je je verder ontwikkelt in persoonlijk leiderschap, meer dienstbaar aan de wereld in je en de wereld om je heen.

Het is mijn missie om een veilige omgeving aan te bieden voor een krachtig leerklimaat. Waarbinnen mensen ruimte krijgen te onderzoeken, waar ze echt goed in zijn als mens en als professional.

Werken aan toekomst.

Is een investering in jezelf.

Je staat open voor persoonlijke begeleiding gericht op jouw thema’s. Je wilt grip op je  leven en op jouw toekomst. De keuzes die je maakt mogen dicht bij het hart liggen en passen in jouw dagelijkse leven en werk. Kwaliteiten benutten en obstakels daarin een plaats geven. Geheel op eigen kracht en vanuit wie jij bent.

 

     Wat kun je verwachten van supervisie en coaching:

Supervisie: Begeleiding individueel of werken met (kleine) supervisiegroepen. Het gaat om meer effectiviteit, meer zin, verdieping en betekenis binnen werken en samenwerken. Het stimuleren van persoonlijke professionaliteit middels reflectie en dialoog. Hoe hebben bijvoorbeeld waarden, normen en ethiek een rol binnen het professionele handelen. Intensief werken in een organisatie tussen collega’s en onder leidinggevenden kan de innerlijke balans onder druk zetten. Je leert met een helikopter-view naar jezelf te kijken, waardoor het vreemde vertrouwd en het vertrouwde vreemd wordt. Zo wordt het mogelijk om je beroep op een nieuwe manier te leren zien en uiteindelijk zelfs je leven.

Coaching: Toewerken naar je verlangen waarin het belangrijk is dat je tot je recht komt. Het wederom waarderen van de eigen kwaliteit van talenten en ambities. Je leert jezelf kennen en centraal staat samenwerking en communicatie met anderen. Het betreft een duurzame afstemming op wat belangrijk is in leven en werk.

Veranderen gaat stap voor stap

Stap 1: Kennismaking: we starten met een intakegesprek, waarin we kennismaken en aftasten of je op de juiste plek bent bij mij.

Stap 2: Onderzoek: samen bespreken we de zorg en aanpak die bij je past.  Vervolgens maken we een plan met daarin reële doelen.We maken een inschatting hoeveel gesprekken er nodig zijn. In deze fase krijg je meer zicht op de rode draad in jouw leven en komen knellende patronen en overheersende overtuigingen aan bod.

Stap 3: Herkenning: In deze stap ben je aan de slag met de rollen die jij inneemt in je dagelijks leven en maak je kennis met rollen die buiten je bewustzijn plaats vinden. Herkenning is een belangrijke fase op weg naar de volgende stap.

Stap 4: Acceptatie: In deze fase waardeer je de positieve en negatieve effecten van de verschillende rollen in jouw leven. De achtergrond van het waarom en waartoe van je handelen geeft belangrijke informatie, voordat je in staat bent tot accepteren en veranderen.

Stap 5:Coördinatie:Hier leer je om toe te werken naar de verbinding die nodig is met jezelf daar waar het gaat om behoeften, kwaliteiten, vertrouwen, en de kern van jouw leven. En de plaats die jij inneemt in jou omgeving en de verbinding ermee. Je oefent in je dagelijks leven hoe je jouw kwaliteiten in kunt zetten en stap voor stap meer de regie over jouw leven kan krijgen.

Stap 6: Synthese: De verschillende rollen die je in je leven hebt ontwikkelt worden je bewuster en je leert ze op het juiste moment in te zetten, trouw aan je kern. Het kan je ontspanning opleveren omdat je zelfvertrouwen is toegenomen. Je leeft meer in helderheid. Dat geeft energie. We bespreken samen de nieuwe wisselwerking tussen jou en de wereld om je heen.

 

Ontdek de waarde van jouw eigen talenten en bezieling

Z

Coachingstraject

Zelfkennis en regie van jouw leven en werk vergroten

Z

Supervisie voor profs

Hoe zet je jezelf als professional in? Je leert opnieuw oog te hebben voor het welzijn van je cliënt/patiënt en voor jezelf

Z

Persoonlijk leiderschap

Komen tot handelingen die jou en je collega’s verder brengen en zorgen voor een prettig werkklimaat

 

Ervaringen van anderen:

Ik heb de gesprekken als heel prettig en inzichtgevend ervaren. Marian is een kundig, rustig persoon. Zij heeft mij begeleid bij het zoeken naar rust en evenwicht in een turbulente periode op mijn werk. De communicatie was vooraf en tijdens het proces helder en er werden evaluatiemomenten ingepland. De inzichten in mijn eigen valkuilen en patronen waren zeer waardevol om te ontdekken en dit heb ik kunnen gebruiken om de balans tussen privé en werk beter te laten verlopen, waardoor er meer rust en overzicht kwam. Het proces werkt nog altijd door, ik blijf me bewust en herken mijn valkuilen en patronen. Zodat ik op tijd handel en niet snel uit balans raak. Vooral de rust en de manier van (juiste) vragen stellen, waarbij ik het gevoel had dat er geen goed of fout antwoord was,waren heel fijn. Ik kon echt zoeken in mijzelf wat ik nodig had, wat mijn drijfveren waren, wat mij helpt en ook wat mij vooral niet helpt en met die inzichten verandering te maken. Ook maakte ze gebruik van verschillende werkvormen waardoor ik snel tot inzicht kwam in bijvoorbeeld hoe stressvol ik het mezelf maakte.

Saskia, 41 jaar

teamleider, Dienst gezondheid en jeugd

Steeds dezelfde conflicten bleven mij achtervolgen op de werkvloer.
Doordat ik mijn leerdoel en reflectieverslag heb geschreven kreeg ik steeds meer inzicht in hoe ik gewend ben om te gaan met conflicten.
Het liefst liep ik ervoor weg. Nu, na een heel proces daarin te hebben meegemaakt, zie ik dat ik de ander liever verantwoordelijk maak voor mijn probleem en wat voor gevolgen dat heeft voor die ander en mijzelf.
Ik ben nu beter in staat om in ieder geval te benoemen waar ik last van heb en hoe ik het zou willen. Dat maakt dat ik ook meer verantwoordelijkheid durf te dragen. Door de luchtige manier waarin we de gesprekken hebben gehad, durfde ik het ook aan te gaan.

Lia, 35

verpleegkundige

Voel jij je aangesproken en wil je meer weten?

stuur mij een mail dan zal ik zo snel mogelijk een afspraak met je maken

Veelgestelde vragen

Mijn werkgever wil mij verder helpen door coaching, wat zijn de mogelijkheden?

Veel organisaties geven aan dat de werknemers belangrijk voor ze zijn. Door coaching kun je jezelf ontwikkelen en door die ontwikkeling kunnen problemen zoals stress en burn-out klachten worden voorkomen. Om in jou als werknemer te investeren kan veel opleveren. Je werkprestaties gaan vooruit, je voelt je gewaardeerd en je krijgt meer motivatie. Daarnaast voel je dat je invloed de werkvloer groter is dan je dacht. De werkgever kan altijd contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Hoe verloopt de betaling?

Een coachingstraject, supervisie worden vooraf betaald. Je krijgt een factuur toegestuurd. Het is eventueel mogelijk om in delen te betalen.

Een afspraak afzeggen kan altijd, maar laat het me 24 uur van te voren weten, anders moet ik helaas een rekening uitschrijven.

Kan ik mij voorbereiden op de gesprekken?

We beginnen als je dat wilt met een kennismakingsgesprek. Waneer we beide daar een goed gevoel over hebben dan maak ik voor het volgende gesprek een contract die we samen ondertekenen. Dit bevestigd onze samenwerking en daarin staat hoe ik omga met jouw privacy. We gaan dan de intake in en dit kost 1 á 2 gesprekken. Daarna maak ik een plan met jou gekozen doelen om aan te werken en dit plan neem met je door.

Voor de gesprekken bereid je jezelf voor door een samenvatting te maken over het gesprek dat is geweest. Uiteraard ben je daar vrij in, maar uit ervaring weet ik dat dit schrijven een stevige basis geeft voor de gesprekken die volgen.  Bedenk voordat je komt waar je aandacht naar uitgaat. Je krijgt eventueel opdrachten mee naar huis die aansluiten op jouw coachvraag. Dit zorgt ervoor dat ons gesprek ook in je dagelijks leven betekenis krijgt.

 

Welke kosten worden voor het coachtraject en of supervisie vergoed?

Via de werkgever: Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. Supervisie kun je inzetten voor je (her)registratie en dit kan je punten opleveren of deskundigheidsbevordering, omdat ik een geaccrediteerd supervisor ben. Mijn beroepsvereniging is LVSC en mijn registratienummer: 14302. Coaching en cursus vallen vaak onder dezelfde traject, alleen zal een cursus vaak kostbaarder uitvallen. Omdat een coachingstraject en supervisie op individuele basis mogelijk is zal dit effectiever kunnen uitwerken. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling en of coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarde van jouw polis.

Via de Arbodienst van je bedrijf. Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld als je kampt met burn-out klachten. Of te maken hebt met langdurig ziekteverzuim. Als dit zo is neem dan contact op met je bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belastingsdienst. Als je de kosten zelf betaald kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomsten uit arbeid. Voor meer informatie kun je beter eerst contact opnemen met de belastingsdienst.

Via het UWV. Als je een uitkering ontvangt, dan kun je naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie informeren. Je kunt met je UWV een individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Als zelfstandig ondernemer zijn de kosten aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.